Testamente

För att det ska gälla måste ditt testamente vara egenhändigt undertecknat av dig och skriftligen bevittnat av två personer som båda är med när du skriver under. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet.


Klicka på den här ikonen för att hämta ut mallen:

För att kunna läsa PDF-filen måste man ha programmet Adobe Reader. Klicka på den här ikonen för att ladda ned Adobe Reader gratis om du saknar det: Get free Adobe Reader!


Kontakta din bank, en advokat, en begravningsbyrå eller annan sakkunnig för att få hjälp med att upprätta ett korrekt testamente.