Metabolism

Metabolism eller det metabola syndromet innebär att man har flera olika riskfaktorer, vanligen högt blodtryck, insulinresistens, bukfetma och blodfettsrubbning (dyslipidemi). Detta kan leda till stroke och hjärt- och kärlsjukdomar.

Bukfetma

orsakas ofta av felaktig kost, brist på motion och stress. Ärftlighet har också viss betydelse. Stresshormonerna samlar ihop en depå av fett både utanpå magen och innanför bukväggen i bukhålan och runt tarmarna.

Insulinresistens

innebär att cellernas känslighet för insulin minskar. När insulinet inte längre kan bidra till musklernas energibehov ökar sockermängden i blodet. När insulinet inte länge klarar av att hålla blodsockret på rätt nivå utvecklas åldersdiabetes.

Blodfettsrubbning

uppstår på grund av att bukfetman förser levern med för mycket fett, vilket gör att blodfetterna ökar. Halten av det onda kolesterolet stiger, triglyceridhalten stiger också medan det goda kolesterolet sjunker. Detta medför en ökad risk för stroke.

Högt blodtryck

är vanligt vid stigande ålder och är en vanlig orsak till hjärt- och kärlsjukdomar.