Blodtryck

Blodtrycket ska vara under 140/90.

Högt blodtryck är den främsta riskfaktorn för att få stroke. För att minska risken för stroke bör du därför sträva efter att hålla blodtrycket under 140/90. Det gör du genom att se över dina kost och motionsvanor, sluta röka och stressa.

Ibland räcker det inte med livsstilsförändringar. Då kan det bli aktuellt att sänka trycket med hjälp av mediciner. Oftast är en kombination av olika mediciner det bästa sättet att få ner ett för högt blodtryck.


Många stroke skulle kunna förebyggas genom livsstilsförändringar.