Förebygga

Stroke kan förebyggas genom att …

  • man slutar röka.
  • alla som har högt blodtryck lyckas sänka trycket till målnivån 140/90 (för diabetiker 130/80).
  • alla med förhöjda kolesterolvärden får ner dem till normal nivå.
  • alla som idag sitter stilla börjar motionera.
  • efter en hjärninfarkt försöka förhindra nya insjuknanden genom att ge blodproppsförebyggande behandling med acetylsalicylsyra eller blodförtunnande medel.
  • försöka påverka bakomliggande orsaker och tänkbara riskfaktorer.
  • behandla alla riskfaktorer i tid.
  • betrakta TIA om en varningssignal. Man beräknar att 30-50 procent av patienterna med TIA kommer att få en hjärninfarkt inom fem år, om man inte ger någon förebyggande behandling.