Typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes, även kallad ålderdiabetes, är en klar riskfaktor för att få stroke. Diabetes påskyndar åderförkalkning, vilket i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det extra viktigt för den som har diabetes att hålla blodtrycket på en låg nivå, det vill säga under 130/80! Genom att sköta din diabetes minskar man risken för följdsjukdomar.

Typ 2-diabetes innebär att man har ett kroniskt förhöjt blodsocker. Orsaken är att insulinet som bildas i bukspottskörteln inte utsöndras i blodet i tillräcklig mängd när man äter. Utan tillräcklig mängd insulin stiger blodsockret när vi äter.

Insulin är ett hormon som behövs för att musklerna ska kunna ta upp socker från blodet. Sockret ger musklerna energi.

Typ 2-diabetes har blivit vanligare de senaste åren, vilket till stor del beror på vår livsstil. Ny forskning visar att det är cirka fyra till fem gånger högre risk att utveckla diabetes om man är överviktig. Om man samtidigt har diabetes i släkten blir risken 25 gånger högre.

Symtomen vid diabetes kan vara trötthet, muntorrhet och ökad törst. Det är viktigt att kontrollera blodsockervärdet. Om man ingriper i tid kan det räcka med livsstilsförändringar för att få slippa sjukdomen. Riskfaktorerna för att få diabetes är felaktig kost, bristande fysisk aktivitet, stress och ärftlighet.