Övrigt

Förutom de riskfaktorer som redan nämns finns det några till som är värda att ta upp här:

Ärftlighet

innebär att vi ärver anlag för att utveckla en viss sjukdom. Vi ärver inte anlag för att få stroke, däremot kan vi ärva anlag för att utveckla sjukdomar som i sin tur kan bidra till stroke. Exempel på dessa är diabetes och högt blodtryck.

Vi ärver även vår livsstil, vi följer ofta i våra föräldrars fotspår när det gäller kost- och motionsvanor.

Hormonbehandlingar

med östrogen vid övergångsbesvär bör föregås av en noggrann riskanalys av läkare. Har man haft stroke TIA eller hjärtflimmer är intag av östrogen inte att rekommendera.

P-piller

innehållande östrogen kan orsaka proppar i benens djupa vener, vilket i sin tur kan leda till stroke. Risken för detta ökar väsentligt om man dessutom är rökare.

Partydroger

som exempelvis amfetamin, kokain och marijuana kan orsaka stroke på olika sätt, till exempel: inflammationer och sammandragningar i hjärnans blodkärl eller plötslig blodtrycksökning.