Annan gåva

Fyll i uppgifterna nedan om du vill ge en gåva.

* obligatorisk uppgift

 

 

 

 


Genom att kryssa i att du betalar via internet eller eget inbetalningskort hjälper du oss att hålla kostnaderna nere. På så sätt går större andel av din gåva till rätt ändamål.

Var vänlig skriv ”Skellefteå strokeförenings webb” samt givarens namn som referens.

Skellefteås Strokeförenings plusgiro 33 68 92-5