Hjärtsjukdomar

Vissa hjärtsjukdomar medför ökad risk för att insjukna i stroke. Till dessa hör hjärtinfarkt, kärlkramp och framför allt förmaksflimmer.

Förmaksflimmer innebär att man har en kroniskt oregelbunden hjärtverksamhet. En del människor med förmaksflimmer upplever det som om hjärtat slår extraslag ibland eller som om det ”hopar över” några slag. Andra symtom kan vara andnöd, hjärtklappning, sämre ork eller oregelbunden hjärtrytm. En del känner inte av några symtom alls.

För att fastställa diagnosen förmaksflimmer görs ett EKG, ibland kan även andra undersökningar vara nödvändiga.

Eftersom risken för att få stroke ökar markant vid förmaksflimmer är det viktigt att man medicinerar förebyggande. Vanligast är så kallad ”blodförtunnande medicin” – warfarin. Om patienten har ökad blödningsrisk används i stället acetylsalicylsyra (ASA). Vetenskapliga studier har visat att behandling med warfarin kan minska risken för stroke med upp emot 70 procent.

På grund av den oregelbundna hjärtrytmen kan det bildas proppar i hjärtats förmak där blodet rinner långsammare och ibland står helt stilla. Om propparna slungas iväg oh följer med blodströmmen upp genom artärerna mot hjärnan kan de orsaka hjärninfarkt.

Förmaksflimmer kan vara kombinerat med hjärtsvikt. Detta beror då på at hjärtats pumpförmåga blivit sämre. Hjärtsvikt räknas som en av de svårare hjärtsjukdomarna.

För att undvika att drabbas av hjärtsjukdomar bör vi sluta röka, behandla högt blodtyck, se över vår kost, minska på saltintaget, motionera regelbundet och undvika alkohol i större mängder.