Aterosklreos

Åderförkalkning innebär att öppningen i våra blodkärl blir allt trängre med åren och att ytan i kärlen blir oregelbunden. Oregelbundenheten beror på att fett, kalcium celler och ärrvävnad bildar en inlagring i blodådern. Inlagringen ger upphov till plack (en bula) i kärlväggen samt en ökad stelhet i kärlen.

Blodet får svårare att passera fritt, en blodpropp kan bildas och täppa till blodkärlet vilket i sin tur kan leda till en hjärninfarkt. Normalt sett är åderförkalkning en långsam process under en stor del av våra liv, men ibland kan åderförkalkningen ske snabbare och leda till stroke eller hjärninfarkt redan tidigt i livet.

Åderförkalkningen leder också till att kärlen blir allt skörare och en blödning kan då lättare uppstå. Orsaker till ökad åderförkalkning är: högt blodtryck, rökning, höga blodsockervärden, högt kolesterol, brist på motion och till sist hög ålder.


Åldern kan vi inte påverka, men vi kan påverka graden av åderförkalkning genom att ändra på vår livsstil.