Ändra livsstil

Vår livsstil är en bidragande orsak till att stroke ökar. Vi lever ett alltmer hektiskt, stillasittande liv vilket på sikt kan ge oss olika vällevnadssjukdomar.

Att stroke ökar hos yngre kvinnor kan bero på att kvinnorna tagit över männens riskbeteende vad gäller stress, rökning och alkoholvanor.

Med enkla medel kan vi minska våra risker för att insjukna i stroke:

  • Fimpa! Rökning är en klar riskfaktor, inte minst för att den påskyndar förkalkningen i våra blodkärl, vilket kan leda till stroke.
  • Håll koll på trycket!
  • Se över dina kolesterolvärden! Ett för högt kolesterolvärde bidrar tll åderförkalkning som i sin tur kan medföra ökad risk att insjukna i stroke.
  • Varva ner! Både psykisk och fysisk stress anses öka risken för stroke.
  • Ändra dina matvanor! Ät fiberrik mat och mer frukt och grönsaker. Välj omättat fett i stället för det mättade. Ät lite socker. Fördela måltiderna över dagen!
  • Var måttligt med alkohol! Alkohol ökar risken för stroke. Det gäller främst vid akut överkonsumtion, men även vid långvarigt missbruk.
  • Ändra dina vanor! Motionera mera – cirka 30 minuters promenad varje dag.