Minne

Några av de vanligaste osynliga funktionsnedsättningarna är: problem med minne, uppmärksamhet och trötthet. Det ena leder till det andra – den som är trött får svårt att koncentrera sig Pil till högerden som har svårt att koncentrera sig får svår att lagra in nya uppgifter Pil till högerden som koncentrerar sig hårt känner snart av hjärntröttheten.

Minnessvårigheter

är en vanlig osynlig konsekvens efter stroke. Oftast är det är närminnet som påverkas men även andra delar av minnet kan bli påverkade. Det gör att man blir osäker pga. att man oftast glömmer saker.

Koncentrationen

blir ofta påverkad efter stroke. Detta kan leda till att man har svårt att fokusera på en uppgift eller ett samtal en längre stund och att göra flera saker på en gång.

Hjärntrötthet

en mental trötthet som ibland påverkar personens hela vardag, uppstår oftast i samband med stroke. Det kan bero på att hjärnan får svårare att sortera alla intryck den tar in, men också på att det går åt mycket koncentration och energi att utföra olika aktiviteter. Att vila då och då är en klok åtgärd i detta sammanhang.