Stress

Stress kan påverka vår kropp fysiskt och psykiskt, både positivt och negativt. Enligt Socialstyrelsen finns det ett troligt samband mellan stressfyllda livssituationer och de flesta av våra folksjukdomar, varav stroke är en. Stress är en reaktion som vi alla uppvisar i vissa situationer, men det är inte bara stressfaktorerna i vår omgivning som spelar roll, utan även hur vi själva kan hantera stressen. 

Det är inte den tillfälliga stressen som är farlig för oss, utan det är när stressen blir långvarig och påverkar vårt vardagsliv som vi måste se upp med.


Långvarig stress kan bland annat ge ökat blodtryck, ökad bukfetma, förhöjt blodsocker och förhöjda blodfetter.


Tecken på att stressen börjar ta överhand är bland annat …

  • att man är trött fast man sovit länge och ostört
  • att man får svårare att engagera sig som tidigare
  • att man blir lättretlig
  • att man får diffusa kroppsliga symtom som ont i magen/huvudet eller upplever att hjärtat ofta slår dubbelslag.