Styrelsen

Roger Wikström, ersättare

Roger Wikström,  Ordförande
(Har haft stroke)
Adress: Storgatan 66B, 931 34 Skellefteå
Mobil: 070-6619604
E-post: rwi0620@live.se


Sören Åström,  Sekreterare
(Har haft stroke) 
Adress: Markisgatan 8, 93732 Burträsk
Mobil: 070-602 86 60
E-post: sippo95@gmail.com


Camilla Stenmark, Kassör
(Har haft stroke)
Adress: Stackgatan 11 E, 931 50 Skellefteå
Mobil: 070-696 35 99
E-post: camilla.stenmark@bahnhof.se


Birgitta Lundström, Ledamot,
(Har haft stroke)
Adress: Torsgatan 19, 931 38 Skellefteå
Mobil: 070-698 52 04
E-post: birgittalundstrom58@gmail.com


Gunnar Holmqvist, Vice ordförande
(Har haft stroke)
Adress: Strömsörgatan 12 A, 931 34 Skellefteå
Mobil: 0707-23 10 41
E-post: s.gunnar.g.holmqvist@gmail.com


Gunnel Lilleng-Lundström, Ersättare
(Anhörig)
Adress: Getbergsvägen 8, 93139 Skellefteå
Mobil: 070-661 02 94
E-post: gunnel.lilu@yahoo.se


Ylva Andersson,valberedning (Sammankallande)
(anhörig)
Adress: Östra Nygatan 106B, 931 35 Skellefteå


Doris Selin, valberedning
(anhörig)

Om du finner detta intressant eller har frågor, kontakta gärna någon av i styrelsen.