Om stroke

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (propp) och hjärnblödning. 85 procent av alla som insjuknar har fått en propp i hjärnan.Var 17:e minut får någon i Sverige stroke, dvs ca 30 000 personer varje år. Av dessa är det hela 20 procent som är i yrkesverksam ålder. Samhällets kostnader för stroke beräknas till minst 14 miljarder kronor per år.

Funktionsnedsättningar efter stroke kan vara både fysiska, kognitiva (intellektuella), psykosociala och känslomässiga. En del är synliga medan andra är osynliga.

En kombination av flera riskfaktorer mångdubblar risken att få stroke. Du kan själv göra mycket för att påverka din risk genom att hålla koll på blodtrycket och leva ett sunt liv. Skellefteås Strokeförening tillsammans med Stroke-Riksförbundet är här för att ge dig den information och verktyg du behöver.