Gåva

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Stroke är en av våra största folksjukdomar. Hjälp oss att stödja strokeforskningen och sprida kunskap om stroke, så att färre insjuknar i framtiden.

Hur gör man om man vill skänka pengar?


Du kan sätta in pengar direkt

på vårt plusgirokonto 33 68 92-5. Det är viktigt att på inbetalningskortet uppge namn och adress på avsändaren samt till vem (namn och adress) vi ska skicka gratulationskortet/minnesbladet /tackkortet. TEXTA TYDLIGT!


Du kan fylla i våra interaktiva formulär och skicka in dem via webben

genom att klicka på någon av rubrikerna i menyn ovan – Minnesgåva, Högtidsgåva, Övrig gåva eller Testamente. Fyll i alla uppgifter. Genom att kryssa i att du betalar via Internet eller med ett eget inbetalningskort hjälper du oss att hålla kostnaderna nere. På så sätt går större andel av din gåva till rätt ändamål.

Exempel på gåvotillfällen är högtidsdag, begravning, testamente. Det går självklart bra att skriva en personlig hälsning.