För att delta i aktiviteterna måste man vara medlem i Strokeföreningen.

Medlemsavgiften är för närvarande (2023) 180:- med eller utan tidning

Våra nuvarande aktiviteter:

BAD: Ingen avgift förutom medlemsavgiften

BOULE: Ingen kostnad förutom medlemsavgiften

STYRKETRÄNING: Förutom medlemsavgiften tillkommer 200:-/år till Skellefteå Parasportförening. Träningsavgift, 100:-, till Skellefteå Parasportföreningen betalas av Strokeföreningen.

Vill du delta i någon aktivitet tar du kontakt med någon i Strokeföreningens styrelse.