För att delta i aktiviteterna måste man vara medlem i Strokeföreningen.

Medlemsavgiften är för närvarande (2022) 215:- om man vill ha Strokeföreningens tidning. Vill man inte ha tidningen är kostnaden 160:-

Våra nuvarande aktiviteter:

BAD: Ingen avgift förutom medlemsavgiften

BOULE: Ingen kostnad förutom medlemsavgiften

STYRKETRÄNING: Förutom medlemsavgiften tillkommer 200:-/år till Skellefteå Parasportförening. Träningsavgift, 100:-, till Skellefteå Parasportföreningen betalas av Strokeföreningen.

Vill du delta i någon aktivitet tar du kontakt med någon i Strokeföreningens styrelse.