Styrelsen

Roger Wikström, ersättare

Roger Wikström,  ordf.
(har haft stroke)
Adress: Rosgatan 72, 931 49 Skellefteå
Mobil: 070-6619604
E-post: rwi0620@live.se


Rune Karlsson, ordförande

Rune Karlsson, vice ordf.
(har haft stroke)
Adress: Sandgärdsvägen 20, 932 65  Ursviken
Tfn: 0910-30265
Mobil: 070-2317549
E-post: karlsson.fam@gmail.com


Camilla Stenmark, kassör
Har haft stroke
Adress: Stackgatan 11 E, 931 50 Skellefteå
Mobil: 070-696 35 99
E-post: camilla.stenmark@bahnhof.se

Ulrika Lindgren, Sekreterare
Har haft stroke
Adress: Södra Ågatan 9, 932 51 Bureå
Mobil: 073-240 00 00
E-post: ulrika76@gmail.com

Birgit Arvidsson, Ledamot (ansvarig för anhörigträffar)
Anhörig
Adress: Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå
Mobil: 070-336 35 28


20161020_133819

Jan-Olov Nygren, ersättare
(anhörig)
Adress:Bladgatan 91, 93158 Skellefteå


Ylva Andersson,valberedning (Sammankallande)
(anhörig)
Adress: Östra Nygatan 106B, 931 35 Skellefteå


Doris Selin, valberedning
(anhörig)

Om Du finner detta intressant eller om Du har frågor, kontakta gärna någon av dessa personer som ingår i styrelsen.