Styrelsen

Roger Wikström, ersättare

Roger Wikström,  ordf.
(har haft stroke)
Adress: Storgatan 66B, 931 34 Skellefteå
Mobil: 070-6619604
E-post: rwi0620@live.se


Melker Jonsson, Vice Ordförande
Har haft stroke
Adress: Storgatan 66A, 931 34 Skellefteå
E-post: melker.johnsson@gmail.com


Camilla Stenmark, kassör
Har haft stroke
Adress: Stackgatan 11 E, 931 50 Skellefteå
Mobil: 070-696 35 99
E-post: camilla.stenmark@bahnhof.se


Ulrika Lindgren, Sekreterare
Har haft stroke
Adress: Södra Ågatan 9, 932 51 Bureå
Mobil: 073-240 00 00
E-post: ulrika76@gmail.com


Birgit Arvidsson, Ledamot (ansvarig för anhörigträffar)
Anhörig
Adress: Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå
Mobil: 070-336 35 28


Gunnar Holmqvist, Ersättare
Har haft stroke
Adress: Strömsörgatan 12 A, 931 34 Skellefteå
Mobil: 0707-23 10 41
E-post: s.gunnar.g.holmqvist@gmail.com


Ylva Andersson,valberedning (Sammankallande)
(anhörig)
Adress: Östra Nygatan 106B, 931 35 Skellefteå


Doris Selin, valberedning
(anhörig)

Om Du finner detta intressant eller om Du har frågor, kontakta gärna någon av dessa personer som ingår i styrelsen.