Känn igen

Symtomen vid insjuknande är ofta likadana vis infarkt och blödning. I de flest fall kommer symtomen plötsligt, men de kan också komma gradvis.

De vanligaste symtomen vid stroke är bland annat …

  • förlamning, känselnedsättning eller domning i ena kroppshalvan och/eller i ena ansiktshalvan.
  • synrubbningar i form av synnedsättning, synfältsbortfall eller plötslig blindhet på egna ögat.
  • tal- och språkrubbningar, d.v.s. svårigheter att tala eller förstå talat språk eller att läsa och skriva.
  • sluddrande eller otydligt tal.
  • balanssvårigheter eller svårigheter att styra/koordinera rörelserna.
  • desorienterad i tid och rum, förvirrad, påverkat medvetande.
  • blixtrande huvudvärk, illamående, kräkningar (främst tecken på akut blödning).

Vid något av ovanstående symptom RING 112!
Ett snabbt omhändertagande minskar risken för död och kan även minska konsekvenserna efter stroke.