Rökning

Rökning flerdubblar risken för att insjukna i stroke eftersom rökningen påskyndar förkalkningen i våra kärl. Detta gäller all tobaksrökning. Även passiv rökning anses vara en riskfaktor, men givetvis inte i samma omfattning som när man själv är rökare. Risken är relaterad till antalet år som rökare samt till antalet cigaretter per dag. 

Nyare forskning visar att kvinnliga rökare löper 20 % större risk för att få stroke än manliga.


Det är aldrig för sent att sluta röka!


Rökning är den enda riskfaktorn du kan påverka direkt genom att sluta röka. Så fort du slutat minskar risken för att insjukna i stroke successivt. Efter fem till åtta år anses den vara jämförbar med en icke-rökares risk.