Om oss

Skellefteå Strokeförening bildades 1996. Det är en förening för alla intresserade.

Stroke är det engelska ordet för TIA (slaganfall), hjärnblödning och hjärninfarkt.


Föreningens ändamål är att:

  • Påverka samhället för att åstadkomma bättre levnadsvillkor för de strokedrabbade och deras anhöriga.
  • Som medlem samla strokedrabbade, anhöriga och andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet.
  • Stödja forskning kring stroke.

Vår intention är att vi ska träffas några gånger per år runt olika teman där vi har trevlig social samvaro. Program skickas till alla medlemmar.